O společnosti

Naše firma se zabývá tepelným a chemicko-tepelným zpracováním kovů.
Vznik firmy je datován do roku 1997, kdy vznikla ze stávajícího provozu kalírny ZPS a.s. Cílem bylo vytvořit ze zastaralého, léty neobnovovaného a ztrátového provozu prosperující kalírnu s moderním zařízením.

Za tímto účelem naše firma postupně pořídila počítačem řízené linky na cementování, kalení a zušlechťování s možností vsázky od 50 do 350 kg na jednu a na nitridování se vsázkou až 500 kg.

 

Mimo těchto automatizovaných zařízení naše firma provozuje solné lázně a to jak na kalení a zušlechťování, tak na karbonitridaci (TENIFER QPQ).
V roce 2007 jsme rozšířili provoz do Valašského Meziřící.

Nyní naše firma zaměstnává 24 pracovníků, z toho 20 v provozu a 4 v administrativě. Zpracováváme zakázky pro více jak 50 firem nejen z blízkého okolí, ale i ze vzdálenějších míst.

 

V roce 2005 byl našemu vybudovanému systému jakosti udělen certifikát ISO 9001 / 2001

 

.

 

Certifikáty

 

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

 

 

 

Aktivně se věnujeme motoristickým sportům, zejména kartingu.