Profesionálové v tepelném
a chemicko-tepelném zpracování kovů

Poskytované služby

O naší společnosti

Naše firma se zabývá tepelným a chemicko-tepelným zpracováním kovů. Vznik firmy je datován do roku 1997, kdy vznikla ze stávajícího provozu kalírny ZPS a.s.

 

Cílem vytvořit ze zastaralého, léty neobnovovaného a ztrátového provozu prosperující kalírnu s moderním zařízením.Za tímto účelem naše firma postupně pořídila počítačem řízené linky na cementování, kalení
a zušlechťování s možností vsázky od 50 do 350 kg na jednu a na nitridování se vsázkou až 500 kg. Mimo těchto automatizovaných zařízení naše firma provozuje solné lázně a to jak na kalení a zušlechťování, tak na karbonitridace (TENIFER QPQ). V roce 2007 jsme rozšířili provoz do Valašského Meziříčí. V poslední době se věnujeme automatizaci našeho provozu, tak aby naši zaměstnanci mohli víkendy a noční směny trávit doma se svými blízkými.

 

 

Naše firma